X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مقالات دینی
از هر خرمنی خوشه ای

ترجمه فارسى:

آیات واحادیث نبوى درفضل جهاد و مجاهدین

بسم الله و الحمدلله والصلاة و السلام على رسول الله


آیات و احادیث وارده در فضل جهاد و مجاهدین و در پرهیز از ترک و دورى آن بیشتر از آنست که حصر شود ولى اندکى از این احادیث را ذکر نموده تا اینکه شخص مجاهد صادق از منزلت خود نزد خداوند اگاه باشد.

 

خداوند متعال میگوید:

}"همانا خدا از مؤمنان جان و پولشان را در عوض بهشت خریده است. آنها در راه خدا مى جنگند، پس میکشند و کشته میشوند. چنین است وعده حقیقى او در تورات و انجیل و قرآن_ و چه کسى بهتر از خدا به وعده اش وفا مى کند پس بشارت بگیرید به این داد و ستدى که انجام داده اید  و این بزرگترین رستگارى است." } ( توبة: 111)http://www.alqassam.ps/images/userfiles/image/fiqh_jihad/picture1vhkr2ax2.jpg

 فضل الجهاد - فضل جهاد (توجه: ترجمه فارسى در پایین صفحه میباشد)


آیات واحادیث نبوى درفضل جهاد و مجاهدین

بسم الله و الحمدلله والصلاة و السلام على رسول الله

آیات و احادیث وارده در فضل جهاد و مجاهدین و در پرهیز از ترک و دورى آن بیشتر از آنست که حصر شود ولى اندکى از این احادیث را ذکر نموده تا اینکه شخص مجاهد صادق از منزلت خود نزد خداوند اگاه باشد.

 

خداوند متعال میگوید:

}"همانا خدا از مؤمنان جان و پولشان را در عوض بهشت خریده است. آنها در راه خدا مى جنگند، پس میکشند و کشته میشوند. چنین است وعده حقیقى او در تورات و انجیل و قرآن_ و چه کسى بهتر از خدا به وعده اش وفا مى کند پس بشارت بگیرید به این داد و ستدى که انجام داده اید  و این بزرگترین رستگارى است." } ( توبة: 111)

و خداوند متعال میگوید:

"اى کسانى که ایمان آورده اید، آیا شما را آگاه نسازم از معامله اى که شما را از عذاب دردناک نجات خواهد داد؟

به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با پول و جان خود در راه خدا جهاد کنید. این براى شما بهترین معامله است، اگر مى دانستید. در عوض، او گناهانتان را مى بخشد و شما را به بهشتهایى با نهرهاى روان و با قصرهاى زیبا در بهشتهاى عدن (جاویدان) وارد میکند این بزرگترین رستگارى است. } ( الصف: 11)

 

 (1)از مقدام بن معدى کرب روایت شده که: رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: براى شهید نزد خداوند شش خصلت هست: از اولین قطره خونش که میریزد گناهانش سوخت میشود - و هنگام مرگ جایگاهش را در بهشت میبیند - و از عذاب قبر نجات داده میشود - و از ترس بزرگ (روز قیامت هنگام نفخ صور) در امان است - و روى سرش روز قیامت تاجى را میگذارند که یک یاقوت آن بهتر است از دنیا و آنچه که روى آنست - و هفتاد و دو تن از حور عین نصیبش میشود - و هفتاد تن از اهل بیتش را شفاعت میکند.

 (2)در صحیح بخارى آمده  که:" ابو هریرة رضی الله عنه گفت: رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: در بهشت صد درجه (مرتبه) وجود دارد که خداوند آنرا براى مجاهدین در راهش آماده کرده است فاصله هر دو درجه ما بین زمین و آسمان است پس اگر خداوند را دعا کردید بهشت فردوس را طلب کنید زیرا که در وسط و بالاترین نقطه بهشت است و بالاى آن عرش خداوند قرار دارد و از این بهشت است که همه رودخانه هاى  دیگر بهشت از آن سرچشمه میگیرند."

 (3)در صحیح بخارى آمده  که:" ابو هریرة رضی الله عنه گفت: رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: هر کسى که بمیرد در حالى که جهاد نکرده باشد و یا در نفس خود فکر و نیت جهاد نداشته باشد در یکى از شعبه هاى نفاق مرده است."

 (4)در صحیحین آمده که:"سهل بن سعد رضی الله عنه گفت: رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: رباط و پیوستگى یک روز در راه خدا بهتر است از دنیا و آنچه که روى آنست و جایگاه چوب دستى شما در بهشت بهتر است از دنیا و آنچه که روى آنست و رفتن یک شخص در راه خدا در پاره اى از شب و یا روز بهتر است از دنیا و آنچه که روى آنست"

 (5)در صحیح مسلم آمده که:" ابو هریرة رضی الله عنه گفت: مثال مجاهد در راه خدا - و خداوند داناتر است که چه کسى مجاهد است در راه او - مانند شخص دائم روزه گذار و نماز گذار است و خداوند براى شخص مجاهد در راهش ضمانت داده است که اگر جان او را گرفت او را وارد بهشت کند و یا او را سالم همراه با غنیمت و پاداش برگرداند."

 (6)در صحیحین آمده که:" ابو هریرة رضی الله عنه گفت: هیچ مجروحى نیست که در راه خدا زخمى شده باشد مگر اینکه روز قیامت خواهد آمد و از زخمش خون میریزد - رنگ آن رنگ خون و بوى آن مسک خواهد بود."

 (7)امام احمد و نسائى روایت کرده اند که:" انس رضی الله عنه گفت: رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: مشرکان را جهاد کنید با مال و نفس و زبانهایتان."

 (8)در صحیحین آمده  که:"از رسول الله صلى الله علیه و سلم سؤال شد: چه عملى بهترین است؟ گفت: ایمان آوردن به خدا و رسولش - گفته شد سپس چه چیزى؟ گفت: جهاد در راه خدا - گفته شد سپس چه چیزى؟ گفت: حج مقبول."

 (9)در صحیح بخارى آمده  که:" ابو عبس ابن جبر انصارى گفت: رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: هیچ قدمى نیست که در راه خدا خاکى شده باشد که در آتش بسوزد."

 (10)امام احمد و ابو داوود روایت کرده اند که:" ابن عمر رضی الله عنهما گفت: رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: اگر با عینة (نوعى ربا) خرید و فروش کردید و دم گاو را گرفتید (دنبال دنیا رفتید) و از زراعت و کشتکاریتان راضى شدید (از دنیایتان راضى شدید) و جهاد در راه خدا را ترک گفتید خداوند خوارى و ذلتى را نصیبتان میکند که آنرا بر طرف نمیکند مگر اینکه به دینتان باز گردید."

(11) در صحیح بخارى آمده  که:"  شخصى نزد رسول الله صلى الله علیه و سلم آمد و گفت: اى رسول الله مرا راهنمایى کن به عملى (که در اجر و پاداش) مساوى با جهاد باشد رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: آنرا نمی یابم (یعنى هیچ عملى معادل آن نیست) سپس رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: آیا میتوانى از زمانی که شخص مجاهد براى جهاد خروج کرد تو وارد مسجد شوى و شروع به نماز کنى پى در پى بدون استراحت و هر روز روزه بگیرى بدون آنکه روزه ات را بشکنى؟ آن مرد گفت: پس چه کسى میتواند آنرا انجام دهد  اى رسول خدا!!

امام ابن حجر در این مورد گفت: و این یک فضیلت آشکارى است براى شخص مجاهد در راه خدا که هیج عملى مساوى با جهاد نیست.

 (12)در صحیحین آمده  که:"رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: دوست داشتم که در راه خدا جهاد کنم و سپس کشته شوم و دوباره جهاد کنم و دوباره کشته شوم و دوباره جهاد کنم و دوباره کشته شوم."

پس اى برادر و اى خواهر آیا می بینى که آرزوى رسول الله صلى الله علیه و سلم چه بود؟

 

جهاد زن

 (13) در سنن ابن ماجه آمده که:" عایشة صدیقة رضی الله عنها از رسول الله صلى الله علیه و سلم سؤال کرد که آیا بر زنان جهادى است؟ رسول الله صلى الله علیه و سلم گفت: جهادى بر آنان هست که کشت و کشتارى در آن نیست: حج و عمرة.

 (14)و همچنین عایشة صدیقة رضی الله عنها از رسول الله صلى الله علیه و سلم اجازه جهاد کردن خواست پس رسول الله صلى الله علیه و سلم به او گفت: جهاد شما حج کردن است.

و انواع جهادهاى دیگر زنان عبارتند از:

 - خدمت کردن به مجاهدین در میدان جنگ مانند مداوا کردن آنها همانطورى که زنان صحابه رضی الله عنهن مجروحین را در جنگ مداوا میکردند و آب را به مجاهدین میرسانیدند و برخى از امور دیگر.

 - صرف کردن مال در راه خدا همانطور که شیخ الاسلام ابن تیمیة گفته که زنان میتوانند با اموالشان در راه خدا جهاد کنند.

 - اطاعت کردن از همسر خود و خوشبرخوردى با شوهر و همکارى کردن با او در راه نیکى و تقوى.

 - یاد گرفتن علم شرعى و حفظ کردن قرآن.

 - دعوت دادن زنان دیگر در محله شان و نشر کردن خیر میان آنها و آنها را از شرها و فتنه ها بازداشتن.

 - امر به معروف ونهى از منکر کردن.

و صلى الله و سلم على نبینا محمد و على آله و اصحابه اجمعین.
نوشته شده در تاریخ شنبه 19 دی‌ماه سال 1388 توسط اسامه
bahar 20


وبلاگ استت